trang thiet bi y te chong dich covid

Trang thiết bị y tế và dụng cụ phòng chống dịch COVID-19

Lần đầu tiên, TCYTTG đã phát hành tài liệu về chuỗi cung ứng khẩn cấp toàn cầu cho công tác phòng chống dịch COVID-19 dưới dạng catalog, trong đó có tên, hình ảnh, giá thành sản phẩm của các loại trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, thiết bị phòng hộ cá nhân, máy xét nghiệm PCR và các thiết bị liên quan.

Tài liệu chuyên đề có tên là “Emergency Global Supply Chain System (COVID-19)” do TCYTTG phát hành ngày 20/05/2020. Catalog bao gồm 26 sản phẩm khác nhau thuộc 3 nhóm chủng loại:

  • (1) Trang thiết bị y tế.
  • (2) Thiết bị phòng hộ cá nhân.
  • (3) Các máy xét nghiệm, que thử và môi trường vận chuyển mẫu.

TCYTTG lưu ý catalog này sẽ được cập nhật thường xuyên theo thời gian, giá thành các sản phẩm chỉ mới là dự kiến. Dưới đây là danh mục các sản phẩm phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được TCYTTG giới thiệu (tính theo ngày 20/05/2020):

trang thiet bi y te chong dich covid thiet bi y te phong chong dich covid 19

Nguồn bài viết: http://medinet.gov.vn/phong-chong-dich-benh/catalog-ve-trang-thiet-bi-y-te-va-dung-cu-phong-chong-dich-covid-19-so-y-te-hcm-c2-29514.aspx

Trả lời

0
View Checkout